Autor stránek

Autor stránek

nasri@centrum.cz

Aspartam - Sladky jed

Převzato z: http://www.adastra.estranky.cz/

Aspartam - sladký zabiják

3. 12. 2010

Doporučeníhodný "zázrak" i pro malé děti a těhotné ženy se jmenoval aspartam (E-951, E-953, NutraSweet atd.).
Nyní vyšlo najevo, že to vše byly lži a že se naopak jedná o látku zdraví a životu velice nebezpečnou!

aspartame1.jpg

Logicky se ptáme, jak je vůbec možné, že něco tak nebezpečného projde a je schváleno naším Státním ústavem Kontroly léčiv (SUKL)? Ti, kteří se zabývají výrobou a prodejem přírodních léčivých prostředků a doplňků, vědí, jak je těžké získat všechna osvědčení, povolení, certifikáty atd., aby mohli prosadit na trh skutečně dobrou věc. Odpověď je celkem jednoduchá: Zájem moci a peněz je nade vše! Zdraví a život nás všech nezajímají nikoho!
Pokud používáte aspartam a máte časté bolesti hlavy, občasné deprese, nezřetelné vyjadřování, výpadky paměti, fibromyalgii, ztráty citu nebo bolesti vystřelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratěmi, pocity úzkosti, chronickou únavou, přechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vločkami, odchlípením sítnice, záchvaty nebo bušením srdce, můžete mít aspartamovou chorobu (Aspartame Disease)! Mnozí lékaři prostou otravu methylalkoholem z aspartamu diagnostikují jako sklerózu multiplex.
Kardiaci, pozor:  aspartam je příčinou abnormální činnosti srdce a může vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti.
V květnu roku 1992 oficiální časopis amerického letectva Flying Safety zveřejnil následující zprávu: "Jak bylo zjištěno, piloti, kteří pijí dietní limonády s aspartamem, jsou více náchylní k 
závratím. Dále bylo zjištěno, že se mohou vyskytovat nenadále ztráty paměti, či přeludy". Mnoho pilotů, zaměstnaných u leteckých společností bylo nuceno ze zdravotních důvodů opustit svá místa, tři tento rok zemřeli- diagnóza: otrava aspartamem.

Následující informace se týká především Ameriky, ale situace v Evropské unii je víc než podobná. 51 % léků schválených Federální agenturou pro potraviny a léčiva představuje vážná rizika a může vyvolat nepříznivé reakce, vedoucí k těžké trvalé invaliditě či úmrtí. CDC, John.s Hopkins University a New Persey School of Medicine odhaduje, že na předepsané léky umírá ročně 80 - 120 OOO Američanů (to je ovšem pouze oficiální odhad, neoficiální počet je mnohonásobně vyšší). Toto zvěrstvo souvisí jen s penězi a už nemá vůbec nic společného se zdravotnictvím. Firma Monsanto vytěží ze svého toxického aspartamového dolu přinejmenším miliardu ročně. Proč ale FDA i jiné světové organizace povolují smrtící drogy? Protože nepracují pro občany, ale pro průmysl.

Teď k otázce methanolu a formaldehydu
Roku 1993 FDA vydala nařízení, že na etiketách sladidla NutraSweet musí být upozornění,  že  výrobek nesmí být vystaven teplotám nad 30°C. O tři roky později, 27.6.1996, bylo toto upozornění samotnou FDA zrušeno a aspartam se mohl používat do všech pokrmů, včetně zahřívaných potravin.
Aspartam se rozkládá již při
29,4°C na jednotlivé složky. (Jaká je teplota lidského těla???) Dále se přeměňuje na kyselinu mravenčí (nefyziologickou D-formu kyseliny mravenčí - PRUDKÝ BUNĚČNÝ JED- vesmír je duální, proto tato kyselina je pravým opakem přírodní kyseliny mravenčí, která je dokonce léčivá) a formaldehyd - život ohrožující neurotoxin.
EPA vydala následující stanovisko k methanolu v lidském těle:
…"Jeho maximální doporučená denní dávka je 7,8 miligramu denně".
A teď pozor: jeden litr dietní limonády obsahuje okolo 56 miligramů methanolu! Nejznámější následek požití methanolu jsou problémy se zrakem. (Jediný lok této látky stačí k tomu, aby člověk během jediné vteřiny oslepl!) Formaldehyd je známy karcinogen, vyvolávající mimo jiné poškození sítnice, ovlivňuje replikaci DNA a způsobuje porodní defekty.

aspartam-vzorec.jpg

Molekula aspartamu se tedy skládá ze tří složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu a metylalkoholu. Jakmile je jednou v těle, metylalkohol (dřevný líh, který zabil nebo oslepil tisíce lidí propadlých těžkému opilství) se přemění na formaldehyd a pak na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina, karcinogen třídy A. Fenylalanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození mozku. Původní zpráva FDA uvádí víc jak 90 zdokumentovaných symptomů, včetně snížení citlivosti, otupělosti, bolesti hlavy, únavy, závratí, nutkání k zvracení, bušení srdce, přírůstku na váze, stavů omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty paměti rozostření zraku, unáhleného jednání, návalů částečné slepoty, ušních šelestů, bolesti kloubů, depresí, výpadků sluchu, křečí, závislosti; ztráty chuti, nespavosti, celkové sešlosti organizmu.

 A to vše jen kvůli chamtivosti a profitu několika málo jednotlivců.
Kvůli nedostatku prostoru zde nezvažujeme možné reakce aspartamu s léčivy!
Jedním z rozhodujících testů, jimž byl aspartam podroben kvůli schválení, byla celoroční zkouška orální toxicity na opičích mláďatech (SC 18862). Citace z výzkumné zprávy: „U všech zvířat se při středním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty". Jinými slovy: tento, ze všech nejpodstatnější výzkum prokázal, že aspartam vyvolává u opic epileptické záchvaty, které po přerušení dodávek aspartamu ustaly. Když se opice "neúčastnily žádných dalších testů s aspartamem, opět se uzdravily."

Některá další závažná onemocnění a postižení spouštěná aspartamem
Mozkové nádory, sclerosisi multiplex (MS), epilepsie, fibromyalgie, chronická únava, Graves-Basedowa choroba, Epstein-Barrova choroba, Parkinsonova a Alzeheimerova nemoc, cukrovka, mentální retardace, lymfoma, vrozené vady, systémový lupus (erithematodes), smrt nevyjímaje.

Výzkumníci v Massachusettském technickém institutu zkoumali 80 osob trpících epileptickými záchvaty v důsledku konzumace aspartamu. Community Nutrition Institute oznámil: "Těchto 80 případů naplňuje definici o bezprostředním ohrožení veřejného zdraví vyžadující, aby FDA neprodleně nařídila stažení takového produktu z trhu." Amerika zažívá děsivý nárůst případů epilepsie. Fenylalanin z aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vůči těmto záchvatům a blokuje produkci serotoninu. Národem se valí vlna násilí, které výzkumníci zčásti přisuzují nízké hladině serotoninu v mozku. To s sebou nese deprese, návaly zuřivosti a paranoiu. Nutra Sweet není potravina: je to sladký jed.

Potraty a neplodnost
Tkáň plodu nesnáší metylalkohol a fenylalanin. Dr. James Bowen označil NutraSweet za "instantní prostředek regulace porodnosti". Je skličující sledovat, že fertlitní kliniky zaplavuje příval nešťastných žen usrkávajících dietní limonády.
Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky, Dr. Lois Elsas, ve svém svědectví před kongresem v roce 1987 prohlásil: "Aspartam je velmi dobře známý jako toxin poškozující nervovou tkáň a látka působící vznik vývojových deformací (způsobuje vrozené vady). Aspartam má neodvolatelně nepříznivé účinky na vývoj dětského či fetálního mozku. Placenta koncentruje fenylalanin, a to způsobuje mentální retardaci."
Při mnoha testech bylo zjištěno, že aspartam vytvářel nádory prsů a mozku u zvířat. Rakovina prsu je tedy dále umocňována!

Jak USA zdecimovaly vlastní armádu
Podle Národní asociace výrobců nealkoholických nápojů (NSDA) se aspartam už při 30°C začíná vysokou rychlostí rozpadat. Náklaďáky naložené dietními limonádami stály v průběhu operace Pouštní bouře po celé týdny pod horkým arabským sluncem a v důsledku toho si tisíce zdravých amerických mužů a žen po celé měsíce pochutnávaly na formaldehydovém koktejlu. Po návratu domů se u nich najednou objevila skupina příznaků choroby, nazývané "syndrom války v Perském zálivu." Aspartam zde samozřejmě není jediným, ale možná rozhodujícím činitelem oslabení imunity; nemalou roli sehrál samozřejmě i ochuzený uran a psychické vypětí.

Epidemie obezity nejen v Americe
Zásoby formaldehydu se ukládají v tukových buňkách, obzvlášť na kyčlích a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet připuštěn na trh, epidemie obezity doslova explodovala! Chcete-li být pěkně tlustí, pijte hodně Coly light! Později k tomu můžete dostat ještě cukrovku, oslepnout, podlehnou chronické únavě, roztroušené skleróze; depresím a nakonec přijde "sladká" smrt...
Americké sdružení diabetiků, které od NutraSweet dostává miliony dolarů, ignoruje varování diabetického odborníka Dr. H.J. Robertse, který shrnul 58 diabetických reakcí aspartamu: "Radím všem pacientům s cukrovkou a hypoglykémií, aby se důsledně vyvarovali konzumaci aspartamu".
Nervový chirurg Russell Blalock ve své knize" Excitotoxins, taste that kills" (Excitoxiny - chuť, která zabíjí) píše: "U aspartamu mne vážně znepokojuje jeho souvztažnost s mozkovými, stejně jako s pankreatickými, děložními a vaječníkovými nádory a skutečnost, že vyvolává takové množství syndromů k nerozeznání podobných příznakům Alzheimerovy choroby".

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E 951 je nejsmrtelnějším toxinem v naší společnosti kvůli své všudypřítomnosti v tisících jídlech a doplňcích, jako třeba dětských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes už téměř na každém stole místo cukřenky v restauracích.


Zdroj: internet (www.fit-centrum.cz/zdravi, karolinaloskotova.blog.cz, www.aspartamekills.com, eldhwen.wordpress.com aj.)


Americký kontrolní úřad sice povolil slazení aspartamem, zároveň ale zdokumentoval 92 škodlivých příznaků při jeho časté konzumaci. Mezi jinými uvádí otupělost, bolesti hlavy, únavu, závratě, bolesti žaludku, bušení srdce, zvyšování hmotnosti, podrážděnost, úzkost, ztráty paměti, halucinace, vyrážky, záchvaty, slepotu, hučení v uších, deprese, ztrátu sluchu, křeče, ztrátu chuti, nespavost, slabost.

Někteří odborníci dále aspartam dávají do souvislosti s nádory mozku, roztroušenou sklerózou, epilepsií, chronickými bolestmi svalů, chronickou únavou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, cukrovkou, maligními tumory lymfatické tkáně, defekty novorozeňat aj.

Je aspartam nebezpečný?

Stále znovu se diskutuje o závadnosti či nezávadnosti aspartamu (E 953), v poslední době bylo dokonce na některé sladké žvýkačky „bez cukru" doplněno doporučení „pro děti od 3 let".Je skutečně aspartam prodávaný pod obchodní značkou NutraSweet „bezpečný jako mateřské mléko", jak znělo jedno z reklamních hesel?

Už v květnu roku 1992 časopis amerického letectva Flying Safety zveřejnil alarmující zprávu: „Bylo zjištěno, že piloti, kteří pili dietní limonády s aspartamem jsou více náchylní k závratím. Dále bylo zjištěno, že se mohou vyskytovat nenadále ztráty paměti, či přeludy." Roku 1993 americký Federální úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) vydal nařízení, podle něhož se muselo na etikety sladidla NutraSweet uvádět, že nesmí být vystaven teplotám nad 30°Celsia. O tři roky později bylo toto upozornění samotnou FDA zrušeno, asi expertům došlo, že této teploty se dosahuje nejen při vaření ale i při samotném konzumování. V roce 1994 sladidlo schválil evropský Vědecký výbor pro potraviny, odborníci Světové zdravotnické organizace WHO a jako náhradní sladidlo je aspartam schválen i u nás podle vyhlášky MZ ze dne 29. ledna 2002, Sb. 54/2002 (§ 3, příloha číslo 2).

Faktem ovšem zůstává, že je stanovena maximální denní dávka tohoto aditiva v miligramech vztažená na 1 kg tělesné hmotnosti (tzv. ADI), kterou může člověk denně konzumovat po celý svůj život. Ta odpovídá u 70 kg člověka konzumaci 2,8 g čistého aspartamu (max. dávka 28 tbl. denně). Odborné práce se totiž většinou shodují na určité toxicitě aspartamu, ovšem jeho průkaznou škodlivost i v malém množství se dosud prokázat nepodařilo. V čem je háček?

Co je vlastně aspartam

Tato látka (L-asparty-L-fenylalanin methyl ester), vzniká spojením dvou aminokyselin, kyseliny asparagové, fenylalaninu a methanolu. „Po pozření je aspartam rozložen v těle na své dvě základní složky a zpracováván dále jako aminokyseliny z jakéhokoliv jiného jídla," uvádí na internetu MUDr. Petra Šrámková. „Lidé s poruchou metabolismu fenylalaninu, tzv. fenylketonurií, musejí kontrolovat přísun této aminokyseliny z potravy včetně aspartamu. Přestože aspartam obsahuje jen malé množství fenylalaninu, musí být na etiketách potravin obsahující toto náhradní sladidlo upozornění pro nemocné fenylketonurií."

U zdravých lidí je fenylalanin dále odbouráván na tyrosin, event. dále na dopamin a jiné důležité sloučeniny. V žádném případě není hromaděn a nemá nepříznivý vliv na člověka, uvádí MUDr. Šrámková. „Pouze při fenylketonurii (jedná se o vrozenou poruchu metabolismu, kdy postižení jedinci nejsou schopni metabolizovat fenylalanin) by mohlo podávání fenylalaninu působit škodlivě a způsobit poškození mozku. Tato choroba je u nás zjišťována již u kojenců screeningovým vyšetřením moče." Ovšem toto onemocnění je velmi vzácné, v České republice jím trpí asi 600 osob. Podle některých biochemiků jsou ovšem jedovaté i tyto aminokyseliny, pokud jsou organismu dodávané uměle.

Nejspornější je ovšem metanol, který se při rozkladu aspartamu uvolňuje. Ten jak známo způsobuje poškození zraku. Obhájci aspartamu uvádějí, že metanol se vyskytuje v lidském těle přirozeně. To je pravda, v lidském těle se ovšem také přirozeně vyskytuje v mnohonásobně větším množství jeho protijed etanol. Dochází-li ke zvýšenému přísunu metanolu, přeměňuje se na formaldehyd a následně na kyselinu mravenčí. Formaldehyd je známý neurotoxin a karcinogen. Jeho zhoubné účinky jsou bohatě zdokumentovány (zapříčiňuje poruchy sítnice, nevratně poškozuje DNA atp.), ovšem pouze v případě vdechování. Pokud jde o jednu z fází metabolických přeměn, a navíc o fázi velmi krátkou, protože formaldehyd se na kyselinu mravenčí přeměňuje velmi snadno, je těžké dojít k jednoznačným vědeckým poznatkům. Otázkou zůstává, jak snadno formaldehyd vstupuje do jiných nežádoucích metabolických procesů (např. s glycerolem). Zdá se totiž, že člověk je oproti zvířatům chudší o dva geny, které spoluodpovídaly za neškodné odstranění metanolu. Tento fakt je o to závažnější, že metanol je kumulativní jed. Co to znamená?

Příklad pro snazší pochopení

Podle studie z roku 1984 uveřejněné v americkém Journal of Applied Nutrition obsahuje běžný aspartamem slazený nápoj přibližně 555 mg aspartamu na litr limonády. Tomu odpovídá 56 mg/litr metanolu. Když například dítě vážící 25 kg vypije během horkého letního dne po fotbale či vybíjené dvě třetiny dvoulitrové láhve lehkého drinku slazeného aspartamem, vypije asi 732 mg aspartamu (29 mg/kg). To už samo o sobě je vysoká hodnota blížící se denní povolené normě FDA (40 mg/kg tělesné hmotnosti/den).

Jinak řečeno dítě přijme asi 70 mg metanolu, což je téměř desetkrát víc než limit doporučený americkou vládní Agenturou pro ochranu zdraví a životního prostředí (EPA). MUDr. Petra Šrámková považuje za únosné množství 0,3 g na den, tedy asi půl litru lehké limonády. Upozorňuje však, že aspartam je součástí tisíců potravin od lehkých jogurtů, přes limonády, zákusky až po žvýkačky. Dětem do tří let pak nedoporučuje, vyjma nápojů, dávat jídla slazená aspartamem vůbec.

 

4.2.2004 Mgr. Josef Beránek

Převzato z:  http://www.rodina.cz

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Map
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one